Danh mục: Kinh tế

Vượng Vin bí đường, chạy đâu cho thoát?

Link Video: https://youtu.be/K9ZfU3McYSs Có thể nói, cho đến nay công nghiệp ô tô của Vingroup chỉ là thất bại, chỉ toàn là lỗ chứ không phải lời. Mặc dù được truyền thông bơm thổi tối đa nhưng sự thật vẫn…
Năm năm Ngôi nhà Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh

Việt Nam đã đạt được mức tăng trưởng kinh tế trung bình trên năm phần trăm trong mười năm qua. Ở Thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn cũ, chỉ số trừu tượng đó đã trở nên sống động: qua…
Vợ Trịnh Văn Quyết thoát hiểm trong gang tấc, tài hay hên?

Link Video: https://youtu.be/-yRpX2jWQRo Vụ án Trịnh Văn Quyết đang đổ bể, ảnh hưởng đến rất nhiều người, trong đó có 5 nhân vật cộm cán trong ngành chứng khoán nhà nước, đó là: Lê Hải Trà, , Tổng Giám đốc…