Ông Chính chỉ khoa trương

Ngày 27/3, RFA Tiếng Việt có bài “Yêu cầu “đột phá” của Thủ tướng vẫn giáo điều lỗi thời!” Theo đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính tại phiên họp thứ 2 của Tiểu ban Kinh tế – xã hội, chuẩn…
Cuộc đua chưa bắt đầu, Tô Lâm đã vượt lên…

Cuộc đua chưa bắt đầu, Tô Đại đã vọt lên… Ngày 7/3, blog Hoàng Trường trên VOA Tiếng Việt có bài “Đại tướng Tô Lâm nên trở lại vạch xuất phát!” Tác giả bình luận: Cuộc đua để giành chiếc…