Khả năng duy trì chiến tranh của Putin đến đâu

Link Video: https://youtu.be/bQrJCxeDdug Ngày 8/5, trên blog VOA, tác giả Ngô Nhân Dụng có bài bình luận “Putin tiếp tục chiến tranh được bao lâu?” Theo đó, bà Avril Haines, Giám đốc Tình Báo Quốc Gia Mỹ (ODNI) khi điều…
Kết quả cuộc chiến Ukraine sẽ định hình một thế giới mới

Link Video: https://youtu.be/t_6J-1kAq3M RFI Tiếng Việt ngày 22/4 có bài “Ukraine “ngày dài nhất”, cuộc phản công sẽ định hình lại châu Âu”. RFI dẫn nhận định của trang The Economist cho rằng, “Cuộc phản công sắp tới của Ukraina có thể…
Hòa bình kiểu Trung Hoa gây hại cho thế giới

Link Video: https://youtu.be/Os7HKd5RaDc Ngày 29/3, blog Hoàng Trường trên VOA có bài bình luận “Tập sang Moscow: Ủ mưu chiến tranh nhưng lại đi bán dạo hòa bình”. Theo tác giả, hầu hết các hệ thống truyền thông quốc tế,…