Quê hương có còn là “chùm Khế ngọt”?

Ngày 25/1, RFA Tiếng Việt có bài bình luận “Quê hương có còn là “chùm Khế ngọt”?” của tác giả Trần Hiếu Chân. Tác giả cho biết, một anh bạn thân “Việt kều” – theo cách viết của tác giả…
Võ Thưởng bị Tổng biến thành kẻ vô hình!

Cái ghế Chủ tịch nước không ai thèm ngồi cũng có cái lý của nó. Đây là vị trí được xếp thứ 2 trong tứ trụ, nhưng thực quyền thì không có. Võ Văn Thưởng phải ngồi vào ghế Chủ…