Đảng không dám thừa nhận tình hình kinh tế bi đát.

Link Video: https://youtu.be/TQcQFbtBMM8 Báo VOA ngày 24/7 đăng bài viết của tác giả Trân Văn, trong đó tác giả bình luận về tình trạng kinh tế thảm hại của Việt Nam. Theo đó, Ngày 21/7 vừa qua, tại Trụ sở…
Nếu không cải tổ chính trị, Việt Nam sẽ tuột dốc

Link Video: https://youtu.be/xld6Tw5w1Wc Ngày 5/6, blog Lê Quốc Quân trên VOA có bài bình luận “Việt Nam, nền kinh tế “bên kia sườn dốc””. Mở đầu, tác giả đánh giá, như một cơ thể đang lớn, kinh tế Việt Nam…