Dân chủ hoá cho Việt Nam còn lắm gian nan

Ngày 5/6, Blogger Trần Hiếu Chân bình luận “Dân chủ hoá ở Việt Nam: Tiếng kêu trên hoang mạc?”, đăng trên RFA Tiếng Việt. Tác giả cho rằng, Đại tướng Tô Lâm tiếm quyền và lộng hành gần 2 năm…
Một YouTuber đưa tin về sư Minh Tuệ bị phạt

Ngày 4/6, VOA Tiếng Việt loan tin “Thừa Thiên – Huế phạt 7,5 triệu đồng một YouTuber đưa tin “sai” về Thích Minh Tuệ”. Theo đó, chính quyền tỉnh Thừa Thiên – Huế vừa phạt hành chính 7,5 triệu đồng…