Về Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Bài của một trí thức ở Đức gửi đến Thoibao.de: Nếu mỗi gia đình người Việt thường có một Bà Cô Tổ để trông cậy, quốc gia nào trên thế giới cũng có những nhân vật phụ nữ lịch sử.…
Bà Lan sẽ là con bài tẩy để phe nhóm “đập” nhau!

Ngày 14/4, Facebook cá nhân của Kiến trúc sư Dương Quốc Chính có bài bình luận với tựa đề “Bà Lan sẽ không bị tử hình”. Thoibao.de giới thiệu bài viết này đến quý khán thính giả, nội dung như…