Chính phủ bế tắc, Thủ tướng bất lực

Ở các nước tiến bộ, Ngân hàng Trung ương và Chính Phủ là 2 cơ quan độc lập, tuy nhiên, về chính sách thì lại rất đồng bộ. Vào những năm Covid-19, hầu hết các nhà nước trên thế giới…
Ông Tổng giương kiếm, kiếm xìu!

Để chuẩn bị cho kỳ Hội nghị Trung ương 7 vừa qua, ngay từ đầu tháng 2, ông Nguyễn Phú Trọng đã thông qua Bộ Chính trị, ra Quy Định 96-QĐ/TW về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức…
Tổng Trọng thích chơi dao nhưng sợ “đứt tay”

Phải nói rằng, công cụ “lấy phiếu tín nhiệm” chính là một loại vũ khí mà ông Nguyễn Phú Trọng đã nặn ra, dùng để chiến với đồng chí của ông. Từ 11 năm trước, ông Trọng đã dùng chiêu…