After placing Vietnam in its trap, China moves to Myanmar

On January 17, 2020, Chinese President Xi Jinping made an official visit to Myanmar with the goal of developing two projects in China’s Belt and Road plan: Beijing proposed building a China-Burma economic corridor (CMEC) with a $1.3 billion deep-water…
EU thông qua EVFTA để đưa VN vào khuôn khổ Nhân Quyền

Cuối cùng thì VN đã tiến thêm một bước gần hơn đến Hiệp định tự do thương mại EU-VN EVFTA để tạo bước đột phá cho giao thương với EU.Ngày 21-1, Ủy ban Thương mại quốc tế (INTA) của Nghị…