Tội ác của cựu Bí thư Quảng Ngãi

Ngày 28/3, báo Tiếng Dân đăng bài “Về “khúc củi” Lê Viết Chữ”, nhân sự kiện ông Chữ “vào lò”. Bài viết giới thiệu lại một bài điều tra độc quyền của Tiếng Dân, đã đăng gần 4 năm trước,…