EU và Canada tuyên bố cứng rắn về Biển Đông

Tại Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 12 với chủ đề “Duy trì hòa bình và hợp tác trong bối cảnh có nhiều biến động” diễn ra trong hai ngày 16-17/11 tại Hà Nội với…
Việt Nam – Ấn Độ “ Liên thủ” chống Tàu

Trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng hung hăng thúc đẩy bá quyền tại khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương, Việt Nam và Ấn Độ đã ngày càng xích lại gần nhau, đẩy mạnh hợp tác song phương…
Mike Pompeo’s statement on the South China Sea welcomed

Observers told the BBC Sea about the US statements and actions regarding the South China Sea (Vietnamese call it the East Sea) recently. They share their comments on the novelty and the quality impact on security in the region’s South…
South China Sea: Does Vietnam lead ASEAN firmly against China?

Half a year has passed since Vietnam played the rotating role of the Association of Southeast Asian Nations – ASEAN. Will Vietnam take this opportunity to further promote consensus in the bloc, especially in the issue of disputes in the…