Mới giành lấy bà Phương Hằng, Phan Văn Mãi phang túi bụi

Link Video: https://youtu.be/uiPoOTegNhw Như Thoibao.de đã đưa tin, chỉ vì muốn trả thù mà ông Phan Văn Mãi đã giành lấy quyền ưu tiên bắt giữ bà Nguyễn Phương Hằng bằng mọi giá. Theo như các quốc gia Phương Tây,…