Sức khỏe Tổng bí thư và “dân chủ” là… chủ dân?

Mới đây, RFA Tiếng Việt có bài bình luận của blogger Đồng Phụng Việt, với tựa đề “Sức khoẻ Tổng Bí thư và “dân chủ” là… chủ dân?” Tác giả cho biết, Dân biểu Jen Kiggans – thành viên đảng…
Quy trình để có dân chủ cho Việt Nam

Link Video: https://youtu.be/3wmwCwUqDak Ngày 3/7, trang Đất Việt có bài “Việt Nam bao giờ có lại dân chủ như… ngày trước?” của tác giả Dương Quốc Chính. Theo tác giả, ở Việt Nam, thoạt đầu, người Pháp cũng đã copy…
Đảng không thể ngăn được xu hướng dân chủ

Link Video: https://youtu.be/oHUIVoi1KDs Ngày 30/4, RFA Tiếng Việt có bài “Chính quyền Việt Nam: 48 năm vẫn cầm quyền như “lực lượng chiếm đóng”” của tác giả Quốc Phương. Bài viết dẫn lời ông Nguyễn Gia Kiểng, người từng giữ…