Thủ tướng Phạm Minh Chính “chửi thề” tại Bộ Ngoại giao Mỹ

Trung Khoa – Thoibao.de 

 

Bình luận