Tham ô có tổ chức tàn phá đất nước

Link Video: https://youtu.be/gRm2wPvcWyE Ngày 23/2, trang Tiếng Dân có đăng bài “Tham ô có tổ chức, sự tàn phá khủng khiếp” của tác giả Đỗ Ngà bàn về chính trị Việt Nam. Thoibao.de xin giới thiệu bài viết này đến…
Nơi có mùi tiền quan chức có, nơi nào khó quan ngó lơ!

Link Video: https://youtu.be/xL33oKZiJuE Ở Việt Nam, người dân không lạ gì với từ “giải phóng mặt bằng”. Có đất là có mùi tiền. Lấy đất của dân giá rẻ như bèo, giao lại cho sân sau, đổ đất, phân lô……