Một vết nhơ khó rửa và số phận Phạm Bình Minh

Link Video: https://youtu.be/z-8NZXQSypE Ngày 7 Tháng Tư, khi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tổ chức bỏ phiếu trục xuất Nga ra khỏi cơ quan này với 93 phiếu thuận, 24 phiếu chống (trong đó có Việt Nam) và…
Phạm Bình Minh đang vùng vẫy. Chiến để thoát nạn?

Link Video: https://youtu.be/S9LlnIZjOtA Theo như chúng tôi được biết, ngày 14 Tháng Bảy, Bộ Chính Trị đã có cuộc họp và quyết định sẽ kỷ luật nhiều nhân vật trong đó có 2 Ủy viên Bộ Chính Trị, và một…