Dù mạnh tay, ông Tổng vẫn thất bại

Ngày 19/6, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, do ông Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 1 năm hoạt động của các ban chỉ…