Bà Lan sẽ là con bài tẩy để phe nhóm “đập” nhau!

Ngày 14/4, Facebook cá nhân của Kiến trúc sư Dương Quốc Chính có bài bình luận với tựa đề “Bà Lan sẽ không bị tử hình”. Thoibao.de giới thiệu bài viết này đến quý khán thính giả, nội dung như…