Bịt miệng dân, Đảng có sạch hơn?

Link Video: https://youtu.be/rhPqdcAc4mM Đảng Cộng sản Việt Nam luôn hô hào “lấy dân làm gốc”, dựa vào dân để chống tham nhũng, tiêu cực. Họ cho rằng đây là tư tưởng Hồ Chí Minh mà toàn Đảng, toàn dân phải…
Vì sao lò của ông Tổng đốt mãi vẫn không hết củi?

Link Video: https://youtu.be/lvzHsYvTLQQ Cụ Tổng tức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng – người được xem là một quan chức thanh liêm nhất trong bộ máy cầm quyền của Đảng. Cụ đã khởi xướng một…
Trịnh Bá Tư – căm hận ngút trời

Link Video: https://youtu.be/EEheVPVuFUY Theo thông tin từ gia đình tù nhân lương tâm Trịnh Bá Tư, tình hình hiện nay của anh đang rất đáng lo ngại. Từ sau ngày 20/9/2022 đến nay, gia đình không nhận được bất kỳ…