Đầu Năm Mão, nhà tù mở cửa đón quan to, điểm mặt

Link Video: https://youtu.be/vrpOcDU54yM Có thể nói, cuối năm Dần chính trường Việt Nam rung chuyển mạnh với hàng loạt quan chức bị ngã ngựa. Chỉ trong vòng 18 ngày đầu tiên của tháng 1/2023 đã có 3 nhân vật lớn…
Nát không thể nát hơn! Ai bao che cho Cục Đăng kiểm?

Link Video: https://youtu.be/HdkTX_bKajk Đã từ nhiều năm qua, cơ quan đăng kiểm ô tô là nơi không hề kiểm tra kỹ thuật, chất lượng xe, để xe đảm bảo được sự an toàn khi tham gia giao thông. Cơ quan…