Danh hão Nghệ sĩ Nhân dân để làm gì?

Link Video: https://youtu.be/KdGR_KM113g Ngày 8/12, báo Tiếng Dân có bài “Nghệ sĩ nhân dân” giới thiệu hai status của các Facebooker bình về đề tài này. Nhà thơ Nguyễn Tiến Tường bình luận, tự cái tên [nghệ sĩ nhân dân]…
Hồng vệ binh và vụ Nhân văn Giai phẩm

Link Video: https://youtu.be/XNeEVTIVOq4 Ngày 6/12, blogger Trần Hiếu Chân có bài bình luận “Hồng vệ binh hay thảm hoạ văn hoá từ Hà Nội?” đăng trên RFA Tiếng Việt. Tác giả cho biết, cho đến nay, nhiều thế hệ cả…
Безработные, отчаявшиеся, бездетные. Молодежь Китая сдаётся

Экономический спад в Китае привел к исторически высокой безработице среди молодежи. Не имея работы и перспектив на будущее, молодые китайцы снова становятся «полноценными детьми» дома со своими родителями. Правительство направляет молодежь на заработки в села – это тоже должно решить…