Bộ Công an hành dân đến bao giờ ?

  Link Youtube: https://youtu.be/y-bQF7AVAMg   Báo RFA ngày 31/8 có bài bình luận của tác giả Lê Ngạo Thiên, về việc Bộ Công an Việt Nam liên tục thay đổi hình thức làm giấy tờ cá nhân, đã làm cho…
Phe nhóm Lào Cai lũng đoạn như thế nào?

Link Youtube: https://youtu.be/zHRLjzt0S38   Ngày 30/8, báo Tiếng Dân có bài “Phe nhóm chính trị một thời ở Lào Cai” của tác giả Phạm Vũ Hiệp.   Đề cập đến các “phe nhóm chính trị” đang hùa nhau tham nhũng,…
“Sư”, “đại chúng” và “phóng sinh”

Link Youtube: https://youtu.be/3v-IMsTo63c   Ngày 28/8, trên trang Facebook cá nhân của Giáo sư Mạc Văn Trang có bài ‘“Sư”, “đại chúng” và “phóng sinh”’. Thoibao.de giới thiệu bài viết này đến quý khán thính giả, nội dung như sau:…