Gã ăn mày thích hốt cóc miệng huênh hoang thì ai coi trọng Thưa ông Tổng