Đâu đó vẫn còn cái đói và nạn mù chữ

Link Youtube: https://youtu.be/sAga71ZcohA Ngày 29/8, tác giả Thành Lê có bài “Không còn nạn đói, nhưng đói vài tháng mỗi năm”, đăng trên một kênh truyền thông quốc tế tiếng Việt.   Theo tác giả, việc xóa đói hiện nay…
Cơ chế mới thực sự là trùm cuối của những trùm cuối

  Link Youtube: https://youtu.be/WxOdq_2t3HQ     Ngày 26/8, tác giả Thiên Hành có bài bình luận “Trùm cuối của những trùm cuối”, đăng trên một kênh truyền thông quốc tế tiếng Việt.   Theo tác giả, ở Việt Nam bây…
Chuyên gia: Cổ phiếu VFS quá cao sẽ rất nguy hiểm

Link Youtube: https://youtu.be/h_DAIy_rZtA   Ngày 30/8, một đài truyền thông quốc tế tiếng Việt có bài bình luận về chuỗi ngày tăng giá “điên rồ” của cổ phiếu VinFast.   Theo đó, tính đến cuối phiên giao dịch ngày 28/8,…

Link Youtube: https://youtu.be/FLckDfu9d0A Ngày 28/8, blog Trân Văn có bài bình luận “Tử tế và… lý luận chính trị”. Theo đó, may mắn vì đời vẫn còn nhiều người không được tuyển chọn để được đào tạo về “lý luận…
Подозрение во вредительстве  Удар беспилотников поразил транспортные самолеты российской армии

Снова и снова военные базы в России становятся объектом атак беспилотников. В Пскове повреждены несколько самолетов на авиабазе. В то время как Россия обвиняет Украину, спецслужбы подозревают других вдохновителей, стоящих за этими действиями. «В результате атаки беспилотников повреждены четыре самолета…