MẠNG LƯỚI NHÂN QUYỀN VIỆT NAM VÀ NGƯỜI BẢO VỆ NHÂN QUYỀN LÊN TIẾNG PHẢN ĐỐI VIỆC XÉT XỬ BỐN NGƯỜI BẤT ĐỒNG CHÍNH KIẾN THÁNG 12 NĂM 2021

Trong ba ngày 14, 15, và 16 tháng 12 năm 2021, chế độ độc tài toàn trị Việt Nam đã liên tiếp xử bốn người bất đồng chính kiến những bản án hà khắc dựa trên những điều luật mơ hồ và vô lý của Bộ luật Hình sự Việt Nam.

– Ngày 14 tháng 12, bà Phạm Đoan Trang, một người hoạt động cho quyền tự do ngôn luận với nhiều tác phẩm nâng cao dân trí về nhân quyền và dân quyền và đã được nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế vinh danh, bị kết án 9 năm tù giam về tội danh “tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 88 của Bộ luật Hình sự 1999.

– Ngày 15 tháng 12, ông Trịnh Bá Tư và bà Nguyễn Thị Tâm, những người bênh vực dân oan bị cướp đất và nạn nhân của vụ thảm sát Đồng Tâm, bị xử 10 năm tù giam, 5 năm quản chế và 6 năm tù giam, 3 năm quản chế tương ứng về tội danh nguỵ tạo “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước” theo Điều 117 của Bộ luật Hình sự 2015.

– Ngày 16 tháng 12, Ông Đỗ Nam Trung, một cựu tù nhân lương tâm sử dụng Fcebook để biểu đạt chính kiến một cách ôn hòa, bị kết án 10  năm tù giam và 4 năm quản chế cũng về tội danh theo Điều 117.

Trước việc xét xử vội vàng, không tuân thủ các thủ tục tố tụng hình sự của Việt Nam và tiêu chuẩn quốc tế về một phiên toà công minh và các bản án khắc nghiệt trên, Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam và Người Bảo vệ Nhân quyền nhận định rằng:

– Tòa án ở Việt Nam chỉ là công cụ của Đảng Cộng sản Việt Nam dùng để trấn áp tiếng nói bất đồng;

– Bốn người bị xét xử hoàn toàn vô tội, họ chỉ thực hành những quyền căn bản được bảo đảm bởi Hiến pháp Việt Nam và Bản Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế mà Việt Nam đã ký và cam kết tôn trọng.

Vì thế chúng tôi:

– Yêu cầu Nhà nước Việt Nam trả tự do tức khắc và vô điều kiện cho bốn nạn nhân trên cùng các tù nhân lương tâm đang bị đày đoạ trong các nhà tù và trại tạm giam khắp cả nước.

– Khẩn thiết kêu gọi các chính phủ có quan hệ ngoại giao và thương mại với Việt Nam dùng các biện pháp chế tài mạnh mẽ nhất đối với chế độ độc tài toàn trị Việt Nam vì những vi phạm quyền con người một cách thô bạo qua các phiên tòa nêu trên để buộc Hà Nội nghiêm chỉnh thực thi các cam kết quốc tế về nhân quyền.

 

Ngày 16 tháng 12 năm 2021

Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam                                          Người Bảo vệ Nhân quyền

Nguyễn Bá Tùng                                                                         Vũ Quốc Ngữ

————————————————————————————————————————————————–

VIETNAM HUMAN RIGHTS NETWORK AND DEFEND THE DEFENDERS’ JOINT STATEMENT IN PROTEST OF COURT SENTENCES AGAINST FOUR DISSIDENTS IN DECEMBER 2021

Activists who were tried consecutively on December 14, 15, and 16 include (from left to right) Pham Doan Trang, Nguyen Thi Tam, Trinh Ba Phuong, and Do Nam Trung.

During the three days of December 14-16, 2021, the totalitarian Vietnamese regime’s courts consecutively sentenced four dissidents to harsh sentences based on the vague and absurd provisions of the Vietnam Penal code.

– On December 14, Ms. Pham Doan Trang, an activist for freedom of speech with many works to raise people’s awareness of human rights and civil rights and has been honored by many international human rights organizations, was sentenced to nine years in prison for allegedly “conducting propaganda against the State of the Socialist Republic of Vietnam” under Article 88 of the 1999 Penal Code.

– On December 15, Mr. Trinh Ba Tu and Mrs. Nguyen Thi Tam, advocates of land petitioners and victims of the Dong Tam massacre, were sentenced to ten years in prison followed by five years of probation, and six years of imprisonment followed by three years of probation, respectively for allegedly “Making, storing, distributing or propagating information, materials, and items to oppose the government of Socialist Republic of Vietnam” under Article 117 of the 2015 Criminal Code.

– On December 16, Mr. Do Nam Trung, a former prisoner of conscience who used Facebook to express his opinions peacefully, was sentenced to ten years in prison and four years of probation on the same allegation under Article 117.

In light of the hasty trials, failure to comply with Vietnam’s criminal procedures and international standards for a fair trial, and the above harsh sentences, the Vietnam Human Rights Network and Defend the Defenders state that:

– The judicial system of Vietnam is merely the instrument of oppression of the Communist Party of Vietnam to suppress dissenting voices;

– The four defendants are entirely innocent; they only exercised the fundamental rights guaranteed by the Constitution of Vietnam and the Universal Declaration of Human Rights that Vietnam has signed and committed to respecting.

Therefore we:

– Request the Government of Vietnam to immediately and unconditionally release the four defendants and all prisoners of conscience being held in prisons and detention centers across the country;

– Urgently call on foreign governments with diplomatic and trade relations with Vietnam to use the strongest sanctions against the totalitarian Vietnamese regime for its gross violations of human rights through the courts as mentioned above to force Hanoi to implement its international commitments on human rights adequately.

 

December 16, 2021

For Vietnam Human Rights Network                  For Defend the Defenders

Nguyen Ba Tung, President                                 Vu Quoc Ngu, Director

Kasse animation 7.8.2023