Thông cáo báo chí

Phát hành ngay lập tức Ngày 04 tháng 8 năm 2021 Trước chuyến công du Việt Nam của Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris vào tháng 8 năm 2021, hai tổ chức Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam và…