How long will the Communist regime survive further in Vietnam?

To say “health of the political system” or “stability of institutions” are words that seem academic and scientific, but its main implication in the folk language is the question: when this regime will collapse and under what scenario will it…
Vương Nghị ‘tay trắng’ sau chuyến công du châu Âu

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị mới kết thức chuyến công du 8 ngày từ 25/08 đến 01/09 tại 5 nước châu Âu là Ý, Na Uy, Hà Lan, Pháp và Đức. Truyền thông quốc tế đã đưa ra cùng…