Tập Cận Bình vừa đưa tàu quay lại Bãi Tư Chính – Nguyễn Xuân Phúc vội cử đặc phái viên sang Mỹ cầu viện?

https://youtu.be/_osCOQGn1hU

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức / Truyền hình thực tế 14.8.2019


QC
Kasse animation 7.8.2023