Tô “ngứa tay” thọc sườn Thủ tướng

Link Video: https://youtu.be/6Oz_lX6Zw5g Phạm Minh Chính thành công khi loại Vương Đình Huệ ra khỏi cuộc đua vào ghế Thủ tướng ở Đại hội 13. Thế rồi sự kỳ vọng một Phạm Minh Chính đã từng làm khởi sắc kinh…
Tổng Trọng vẽ bùa, Thủ Chính bước mãi không qua

Link Video: https://youtu.be/75ZHOfYq86w Càng ngày ông Trọng càng chứng tỏ ông quá mạnh so với phần còn lại trong Đảng của ông. Ông Phạm Minh Chính được xem là thế lực mạnh thứ nhì, nhưng xem ra người về nhì…