Luật sư nhân quyền Việt Nam – một nghề nguy hiểm

Link Video: https://youtu.be/r-P-lg9BuoA Nghề luật sư ở Việt Nam những năm gần đây bị nhiều tai tiếng vì thường bắt chẹt thân chủ và dính đến những vụ “chạy án”. Nhưng ở Việt Nam vẫn có nhiều luật sư chân…