Gian nan người Việt mưu sinh

Link Video: https://youtu.be/wGGMQsZYXGM Một dải miền Trung vốn khô cằn sỏi đá, vùng bắc miền Trung lại còn nạn gió Lào, hanh, nóng rát mặt, từ ngàn xưa vẫn là những vùng quê nghèo. Nhưng ngày nay, nơi đây lại…
Trump, Biden vào “phút chót” – người Việt sụp đổ

Có thể nói chưa có một tổng thống nào gây ra hiện tượng cuồng tín đối với người Việt như tổng thống Donald Trump. Trước ki Donald Trump lên làm tổng thống, người Việt rất ngưỡng mộ Barack Obama, thế…