Hà Nội cấm treo 30 tranh gò đồng chân dung văn nghệ sĩ

Link Video: https://youtu.be/x-hA0kVuN8s Ngày 4/12, BBC Tiếng Việt có bài “Hà Nội không cho treo 30 tranh gò đồng vì “người trong tranh”?” BBC dẫn tin từ giới văn nghệ sĩ Việt Nam, theo đó, cuộc triển lãm chân dung…