Đường Văn Thái được gặp mẹ sau 9 tháng mất tích

Ngày 2/2, RFA Tiếng Việt loan tin “Blogger Đường Văn Thái được gặp mẹ lần đầu sau gần chín tháng mất tích ở gần Bangkok”. Theo đó, người nhà nói ông Đường Văn Thái trông vẫn khoẻ mạnh, sau thời…