Giải phẫu cơ thể Đảng, xem bên trong có gì?

Chính quyền nào càng hô nhiều khẩu hiệu, chính quyền đó càng bất tài. Một chính quyền cũng chẳng khác nào một cơ thể sống, có chính quyền chuyên khoác lác mà không làm gì, mà cũng có chính quyền…
Chính phủ thời Thủ Chính, từ „bại đến liệt“

  Chính phủ thời Thủ tướng Phạm Minh Chính đang bộc lộ hết những yếu điểm, cả yếu điểm của những thủ tướng tiền nhiệm. Trung Khoa – Thoibao.de  Xem thêm tại Thoibao.de: Facebook 1: https://www.facebook.com/thoibao.de  Facebook 2: https://www.facebook.com/thoibaoquocte YouTube…