Scandal Việt Á: Đâu là đầu bạch tuộc?

Link Video: https://youtu.be/wfKoQfNskxw Sự kiện công an Việt Nam tống giam ông Phan Quốc Việt – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt Á – vì thổi giá bộ xét nghiệm COVID 19 chỉ…