Phạm Minh Chính và con đường lãnh đạo bất chính

Link Video: https://youtu.be/QuXtPNODIpk Ông Phạm Minh Chính là Thủ tướng, người nắm quyền điều hành nền kinh tế đất nước. Mọi hình thức làm ăn lừa đảo không bị trừng trị đều có trách nhiệm không nhỏ của ông Thủ…
Việt Á bùng, lửa cháy nhà Vũ Đức Đam?

Link Video: https://youtu.be/P3BI8RyQ-3E Việt Á bùng phát kỳ này làm nhiều người quan tâm, quan tâm vì nó đã tống vào lò một Ủy viên Trung ương Đảng là ông Phạm Xuân Thăng, bí thư tỉnh Hải Dương. Lần thổi…