Vì sao Tô Đại sẽ ép Tổng Trọng từ chức?

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, với tư cách người đứng đầu Tiểu ban Nhân sự của Đảng tại Đại hội 12 và 13, từng tuyên bố: “Không để lọt vào Ban Chấp hành Trung ương những người thiếu đức…
Lý do Tô trở thành “con ngựa bất kham”

Đảng Cộng sản dùng Bộ Công an làm lá chắn để bảo vệ chế độ, và cho họ được hưởng những đặc quyền đặc lợi. Đặc quyền lớn nhất mà Đảng trao cho Bộ trưởng Bộ Công an, là quyền…