Tổng Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, không đủ sức lực tham dự Hội nghị Quân ủy Trung ương

Tổng Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, không đủ sức lực tham dự Hội nghị Quân ủy Trung ương hôm nay 8/7. Tô Lâm chỉ đạo hội nghị.

Điều lệ Đảng quy định: Quân ủy Trung ương do Bộ Chính trị chỉ định.

Cụ thể, trong Quân ủy Trung ương, Tổng Bí thư là Bí thư, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam và một Thứ trưởng của Bộ Quốc phòng là Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương.

Như vậy, Chủ tịch nước Tô Lâm tham gia Quân ủy Trung ương, giữ chức Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương.

Theo Hiến pháp, bên cạnh những nhiệm vụ và quyền hạn, Chủ tịch nước có thẩm quyền thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh; quyết định phong, thăng, giáng, tước quân hàm cấp tướng, chuẩn đô đốc, phó đô đốc, đô đốc hải quân; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam…

TBT Nguyễn Phú Trọng không đủ sức tham dự Hội nghị Quân ủy Trung ương hôm 08.07.2024.

Lê Anh – Thoibao.de 

>>> Có khả năng TBT Nguyễn Phú Trọng chỉ làm tới Hội nghị Trung ương 10 rồi nghỉ