Tặng Huân chương Chiến công hạng nhất – ông Tô khích lệ Đinh Văn Nơi phá thành lũy ông Chính

 

Kasse animation 7.8.2023