Nguyễn Thị Thanh Nhàn là con mồi khó nuốt .Dù có nanh dài Tổng Tô cũng sẽ bó tay