Việt Nam 2022 – một năm đầy biến động

Link Video: https://youtu.be/vjv2CuBoJAE Năm 2022 vừa đi qua, năm mới 2023 đã đến với những mong đợi và lo toan. Những sự kiện đã xảy ra trong năm 2022 sẽ còn tiếp tục ảnh hưởng đến năm 2023, cả tích…
“Hoảng quá chạy trốn”, Nguyễn Văn Thể liệu có thoát!

Link Video: https://youtu.be/qjkl2IoYHK8 Tại Hội nghị toàn quốc về nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 6 khóa XIII, ông Võ Văn Thưởng – Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng nhận xét về…
Vietnam 2022 – a tumultuous year

The year 2022 has just passed, the new year 2023 has come with expectations and worries. Events that happened in 2022 will continue to affect 2023, both positively and negatively, as we take a look back at some of the…
Nát không thể nát hơn! Ai bao che cho Cục Đăng kiểm?

Link Video: https://youtu.be/HdkTX_bKajk Đã từ nhiều năm qua, cơ quan đăng kiểm ô tô là nơi không hề kiểm tra kỹ thuật, chất lượng xe, để xe đảm bảo được sự an toàn khi tham gia giao thông. Cơ quan…