Nguyễn Trọng Nghĩa – chiến binh quả cảm hay anh lính mù?

Link Video: https://youtu.be/9_gvojru35U Ông Nguyễn Trọng Nghĩa là người hiếm hoi giữ chức Trưởng Ban Tuyên Giáo Trung ương mà không phải là Ủy viên Bộ Chính trị. Không biết đây là ân huệ hay thiệt thòi cho ông Nguyễn…