Khui bí mật ít ai ngờ. Sở thích quái đản của ông Tổng!

Link Video: https://youtu.be/E_pu-DUySLk Từ nhiều năm nay người ta luôn nghĩ ông Trọng dựng lò đốt tham nhũng là vì thanh danh trong sạch của ông. Và rất nhiều người cũng đồng tình như vậy. Tuy nhiên, thời gian gần…