Buộc dây giật cửa, kinh hoàng màn ra mắt xe VinFast ở Đức

 Trung Khoa – Thoibao.de