Phải chăng đàn áp khách hàng là tôn chỉ của VinGroup?

Link Video: https://youtu.be/cWXfhoJW_NI Ngày 23/11, facebooker Phuong Ngo đăng một status ngắn kèm theo hình chụp một tờ “Giấy mời” của Công an Phú Quốc gửi cho một cư dân Vin Grand World. Nội dung giấy mời cho thấy, Công…
Is repressing customers VinGroup’s motto?

On November 23, Facebooker Phuong Ngo posted a short status with a photo of an “Invitation letter” from the Phu Quoc Police to a resident of Vin Grand World. The content of the invitation shows that the Phu Quoc Police…