Phe thân Tàu rơi vào khủng hoảng – Cánh phương Tây ào đến tiếp chiêu

https://youtu.be/3SIVrKsf8Uw

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức. / Truyền hình thực tế 12.11.2019