Lo vỡ động mạch, Nguyễn Phú Trọng ngừng đi Mỹ – Bỏ lại Biển Đông, Tổng Bí thư mải đốt lò

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức. / Truyền hình thực tế 16.10.2019