Trước Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Trump lên án – Trung Quốc Cu Ba, Cộng sản đến ngày tàn

https://youtu.be/Hgl-yIB0-GY

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức. / Truyền hình thực tế 24.9.2019