Phải chăng ông Trọng đang nhắm vào “Đoàn phái”?

Ngày 22/3, blog Ngô Nhân Dụng trên VOA bình luận “Nguyễn Phú Trọng đốt “Đoàn phái”’. Tác giả nhận xét, bà Võ Thị Ánh Xuân có thể nói đã chiếm một kỷ lục mới, trong sinh hoạt chính trị thế…
Tây Nguyên, miền đất bất yên

Ngày 1/2, báo Tiếng Dân đăng bài “Tây Nguyên, miền đất bất yên” của tác giả Tưởng Năng Tiến. Tác giả nhắc lại gương trị an của vị quan Triều Nguyễn – Tả Quân Lê Văn Duyệt – đối với…