Giấu Trung Quốc, Hà Nội bỏ đu dây – Giả làm thinh, Phú Trọng dùng chữ Nhẫn

https://youtu.be/P_ufC_k8d7g

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức / Truyền hình thực tế 5.9.2019